Srpski JezikSRPSKI
EnglishENGLISH

Sota 2012


Rok za predaju apstrakata je produžen do 26.09.2016. Samo radovi, za čije autore su plaćene kotizacije, će biti objavljeni u zborniku radova. Mole se prezenteri da svoje prezentacije dostave 2 sata pre svog termina tehničarima u sobi za predavače ili u sali za rad.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem: А-1-1791/16 i održava se u hotelu Crowne Plaza, Beograd

SOTA Logo

Osnovana juna 2007.

Linkovi

www.efort.org | www.sicot.org | efsm.eu | www.estrot.org | fessh.com

www.aaos.org | www.mitkovic.org | www.kcv.rs | www.novisadsota2010.com

www.kongres-orto-trauma-bih.org

 

Juna 2009. godine na kongresu EFORT-a, SOTA je postala punopravni član evropskog udruženja ortopeda hirurga i traumatologa.

Najnovije vesti iz oblasti zdravstva